KONSULTATION

All behandling utgår från den bas som en första konsultation ger. 
Grunden är samtalet mellan kund och terapeut. 
Det kompletteras ofta med puls- och tungdiagnostik. 
Beroende på problem ges därefter förslag på behandling och 
rådgivning för egenvård. 

gallery/02

30 - 60 minuter   450 kr

Om konsultation bokas tillsammans med en första akupunkturbehandling,

är priset för båda     820 kr